E - Pass News Update

देणगीबध्दल माहिती

About Jyotiba

जोतिबा मंदिर देणगी

floral

प्रिय भक्त,
आता, तुम्ही स्वइच्छेने श्री ज्योतिर्लिंग / केदारनाथ देवस्थान, वाडी रत्नागिरी, कोल्हापूर येथे त्यांच्या विविध उपक्रमांकरिता दान करू शकता विविध देणगी निधी:

पूजाविधी देणगी दर

अ.क्र. पूजाविधी रक्कम (रु.)
अभिषेक २५१.००

श्री ज्योतिर्लिंग / केदारनाथ देवस्थान, वाडी रत्नागिरी, कोल्हापूर यांना देणगी म्हणून ई-दान प्रक्रिया दिली आहे. आपल्याला आपल्या पत्त्यावर "देणगीसाठी रिसीट " देखील मिळेल ई-दान आपल्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाद्वारे आहे. ई-देणगी प्रविष्ट करण्यापूर्वी आमच्या गोपनीयता धोरण आणि अटी व नियम वाचा आणि मान्य करा

श्री ज्योतिर्लिंग / केदारनाथ देवस्थान, वाडी रत्नागिरी, कोल्हापूर यांनी दिलेल्या सेवा अटींशी मी सहमत आहे.किंवा